Giỏ hàng

Kinh nghiệm sửa chữa máy móc trong xây dựng

Hình thức sửa chữa được áp dụng rộng rãi và thích hợp cho trường hợp máy đưa vào sửa chữa rất ít

Kinh nghiệm sửa chữa máy móc trong xây dựng

Những kinh nghiệm cho bạn khi sửa máy gắp gỗ mà bạn có thể tham khảo.

  1. Sửa chữa nhỏ

Sửa chữa nhỏ hay sửa chữa thường xuyên có tác dụng phục hồi hay khắc phục các hư hỏng bằng cách thay thế hoặc sửa chữa một số chi tiết hay bộ phận của máy & thực hiện tất cả các công việc điều chỉnh.

Sửa chữa nhỏ thường được tiến hành ở các xưởng bảo dưỡng , sửa chữa nhằm khắc phục những hư hỏng nhỏ. Sửa chữa nhỏ được thực hiện bằng cách tháo, lắp, ráp, hàn, nguội, ... và thay thế các chi tiết hư hỏng bằng các chi tiết mới (không phải là chi tiết cơ sở).

Cũng có trường hợp sửa chữa nhỏ bằng cách thay thế tăng thành để giảm thời gian máy phải nằm chờ sửa chữa.

  1. Sửa chữa lớn

Sửa chữa lớn hay đại tu có tác dụng phục hồi lại khả năng làm việc của toàn máy (động cơ, hệ thống truyền lực ,cơ cấu điều khiển). Sau khi sửa chữa lớn hay đại tu, mọi cơ cấu hay hệ thống máy đều được chạy thử, chạy rà, điều chỉnh và sơn mới lại.

  1. Qui trình sửa chữa lớn

Qui trình sửa chữa lớn đối với máy xây dựng bao gồm các công đoạn sau :

- Rửa ngoài máy

- Tháo máy thành cụm và tháo cụm thành chi tiết

- Rửa chi tiết

- Kiểm tra và phân loại chi tiết

- Sửa chữa hay phục hồi các chi tiết bị hư hỏng

- Lắp ráp cụm và lắp ráp máy

- Chạy thử, điều chỉnh và sơn máy

  1. Hình thức tổ chức sửa chữa

Có hai hình thức sửa chữa : sửa chữa đơn chiếc và sửa chữa lắp lẫn

  1. Sửa chữa đơn chiếc

Trong sửa chữa đơn chiếc tất cả các chi tiết cơ cấu hay hệ thống của máy sau khi sửa chữa xong phải lắp ráp vào chính chiếc máy mà lúc đầu chúng được tháo ra.

Hình thức sửa chữa đơn chiếc tất cả các chi tiết được áp dụng rộng rãi và thích hợp cho trường hợp máy đưa vào sửa chữa có rất nhiều chủng loại hay đa dạng mà số lượng của từng chủng loại thì rất ít.

Nhược điểm cơ bản của hình thức sửa chữa đơn chiếc là thời gian sửa chữa kéo dài, do thời gian kể từ khi kết thúc bước tháo đến lúc bắt đầu bước lắp ráp quá lâu, vì phải chờ để phục hồi hoặc sửa chữa các chi tiết máy bị hư hỏng.

2 Sửa chữa lắp dần

Trong sửa chữa lắp dần, máy đưa vào sửa chữa được tháo rời thành từng chi tiết, cơ cấu và hệ thống hay tổng thành khác của máy cùng loại đã được sửa chữa trước được lấy từ kho phụ tùng mới được chế tạo.

Hình thức sửa chữa được áp dụng rộng rãi và thích hợp cho trường hợp máy đưa vào sửa chữa rất ít chủng loại nhưng số lượng lại rất lớn.

Ưu điểm cơ bản của hình thức sửa chữa lắp dần là thời gian sửa chữa giảm có thể tổ chức quá trình công nghệ sửa chữa với trình độ tiên tiến, mức độ cơ giới hóa cao, chất lượng sửa chữa tốt, giá thành hạ.

ảnh sưu tầm

Danh mục tin tức

Từ khóa